Om websida

EventyrForAlle ble oppretta august 2014. Vi ønsker å tilgjengeliggjøre klassiske og nye eventyr og historier gratis på norsk. Alle kan leses direkte på websida, eller lastes ned i forskjellige formater:

  • TXT: Ren tekstfil, uten tekstformatering.
  • PDF: Fastlåst dokument med tekstformatering og eventuelle bilder.
  • EPUB: Vanligste ebok-formatet, og kan leses av de fleste lesebrett. Har med tekstformatering og eventuelle bilder.
  • MOBI: Annet vanlig ebok-format, for lesebrett som ikke støtter epub. Har med tekstformatering og eventuelle bilder.
  • AWZ3: Ebok-format for Kindle-lesebrettene til Amazon . Har med tekstformatering og eventuelle bilder.
  • ODT: Åpent tekstdokument. Har med tekstformatering og eventuelle bilder. Kan leses med LibreOffice, Microsoft Word og mange andre.

Logoen til websiden er laget rundt en illustrasjon fra det norske folkeeventyret Reven som gjeter, tegnet av Erik Werenskiold (1855-1938).

Websiden er drevet på frivillig basis og driftes av Karl-Robert Rønning.

"Kvitebjørn Kong Valemon"
av Theodor Kittelsen (1857-1914)

Om rettigheter

Alle eventyr på denne websida kan lastes ned til privat bruk og deles med andre så lenge informasjon om tekstens opphav beholdes. Begrensninger i ytterligere bruk kan forekomme på noe innhold.

De fleste historiene er bearbeida eller oversatte historier som er offentlig eiendom (public domain).

Noen historier er av nyere dato hvor forfatter fortsatt har rettigheter til teksten. Disse kan fortsatt lastes ned og deles, men uten anledning til kommersiell bruk og annen bearbeidelse.

Tekstene og illustrasjonene er lisensiert ved hjelp av Creative Commons. Sjekk informasjonen på bunnen av sidene for hva som er tillat bruk av hver enkelt tekst og dens illustrasjoner. Ta kontakt hvis du har spørsmål.