{jumi [krr/start.php][textfiles/am016][odt]}

Hanen og høna gikk en gang i nøtteskogen og skulle plukke nøtter.

Så fikk høna et nøtteskall i halsen og lå og flakset med vingene. Hanen skulle etter vann til henne. Så løp han til olla, og sa:

[Illustrasjon]

«Kjære mi olle, gi meg vann. Vann gir jeg tuppa, høna mi, som ligger og dras med døden i nøtteskogen.»

Olla svarte: «Du får ikke vann av meg, før jeg får løv av deg.»

Så løp hanen til linden: «Kjære min lind, gi meg løv. Løv gir jeg olla, olla gir meg vann, vann gir jeg tuppa, høna mi, som ligger og dras med døden i nøtteskogen.»

«Du får ikke løv av meg, før jeg får røde gullband av deg», svarte linden.

Så løp hanen til jomfru Maria: «Kjære mi jomfru Maria, gi meg røde gullband. Røde gullband gir jeg linden, linden gir meg løv, løv gir jeg olla, olla gir meg vann, vann gir jeg tuppa, høna mi, som ligger og dras med døden i nøtteskogen.»

«Du får ikke røde gullband av meg, før jeg får sko av deg», svarte jomfru Maria.

Så løp hanen til skomakeren: «Kjære min skomaker, gi meg sko. Sko gir jeg jomfru Maria, jomfru Maria gir meg røde gullband, røde gullband gir jeg linden, linden gir meg løv, løv gir jeg olla, olla gir meg vann, vann gir jeg tuppa, høna mi, som ligger og dras med døden i nøtteskogen.»

«Du får ikke sko av meg, før jeg får bust av deg», svarte skomakeren.

Så løp hanen til purka: «Kjære mi purke, gi meg bust. Bust gir jeg skomakeren, skomakeren gir meg sko, sko gir jeg jomfru Maria, jomfru Maria gir meg røde gullband, røde gullband gir jeg linden, linden gir meg løv, løv gir jeg olla, olla gir meg vann, vann gir jeg tuppa, høna mi, som ligger og dras med døden i nøtteskogen.»

«Du får ikke bust av meg, for jeg får korn av deg», svarte purka.

Så løp hanen til treskemannen: «Kjære min treskemann, gi meg korn. Korn gir jeg purka, purka gir meg bust, bust gir jeg skomakeren, skomakeren gir meg sko, sko gir jeg jomfru Maria, jomfru Maria gir meg røde gullband, røde gullband gir jeg linden, linden gir meg løv, løv gir jeg olla, olla gir meg vann, vann gir jeg tuppa, høna mi, som ligger og dras med døden i nøtteskogen.»

«Du får ikke korn av meg, før jeg får lefse av deg», svarte treskemannen.

Så løp hanen til bakstekjerringa: «Kjære mi bakstekjerring, gi meg lefse. Lefse gir jeg treskemannen, treskemannen gir meg korn, korn gir jeg purka, purka gir meg bust, bust gir jeg skomakeren, skomakeren gir meg sko, sko gir jeg jomfru Maria, jomfru Maria gir meg røde gullband, røde gullband gir jeg linden, linden gir meg løv, løv gir jeg olla, olla gir meg vann, vann gir jeg tuppa, høna mi, som ligger og dras med døden i nøtteskogen.»

«Du får ikke lefse av meg, før jeg får ved av deg», svarte bakstekjerringa.

Så løp hanen til vedhuggeren: «Kjære min vedhugger, gi meg ved. Ved gir jeg bakstekjerringa, bakstekjerringa gir meg lefse, lefse gir jeg treskemannen, treskemannen gir meg korn, korn gir jeg purka, purka gir meg bust, bust gir jeg skomakeren, skomakeren gir meg sko, sko gir jeg jomfru Maria, jomfru Maria gir meg røde gullband, røde gullband gir jeg linden, linden gir meg løv, løv gir jeg olla, olla gir meg vann, vann gir jeg tuppa, høna mi, som ligger og dras med døden i nøtteskogen.

«Du får ikke ved av meg, før jeg får øks av deg», sa vedhuggeren.

Så løp hanen til smeden: «Kjære min smed, gi meg øks. Øks gir jeg vedhuggeren, vedhuggeren gir meg ved, ved gir jeg bakstekjerringa, bakstekjerringa gir meg lefse, lefse gir jeg treskemannen, treskemannen gir meg korn, korn gir jeg purka, purka gir meg bust, bust gir jeg skomakeren, skomakeren gir meg sko, sko gir jeg jomfru Maria, jomfru Maria gir meg røde gullband, røde gullband gir jeg linden, linden gir meg løv, løv gir jeg olla, olla gir meg vann, vann gir jeg tuppa, høna mi, som ligger for døden i nøtteskogen.»

«Du får ikke øks av meg, før jeg får kull av deg», sa smeden.

Så løp hanen til kullbrenneren: «Kjære min kullbrenner, gi meg kull. Kull gir jeg smeden, smeden gir meg øks, øks gir jeg vedhuggeren, vedhuggeren gir meg ved, ved gir jeg bakstekjerringa, bakstekjerringa gir meg lefse, lefse gir jeg treskemannen, treskemannen gir meg korn, korn gir jeg purka, purka gir meg bust, bust gir jeg skomakeren, skomakeren gir meg sko, sko gir jeg jomfru Maria, jomfru Maria gir meg røde gullband, røde gullband gir jeg linden, linden gir meg løv, løv gir jeg olla, olla gir meg vann, vann gir jeg tuppa, høna mi, som ligger for døden i nøtteskogen.»

Så syntes kullbrenneren synd på hanen og gav ham kull. Så fikk smeden kull, og vedhuggeren øks, og bakstekjerringa ved, og treskemannen lefse, og purka korn, og skomakeren bust, og jomfru Maria sko, og linden røde gullband, og olla løv, og hanen vann, og det gav han til tuppa, høna si, som lå for døden i nøtteskogen. Så ble hun god igjen.


Ordforklaringer

  • olle: vannkilde, oppkomme, et sted hvor grunnvann kommer opp
  • lind: tresort, type løvtre
  • bust: stritt og stivt hår fra dyr

Norsk folkeeventyr fra samlingene til Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885), Jørgen Moe (1813-1882) og Moltke Moe (1859-1913). (Offentlig eiendom - public domain)

Kilde: Nye Barne-Eventyr av Asbjørnsen og Moe, 1927 (nb.no) (Offentlig eiendom - public domain)

Teksten er redigert av Karl-Robert Rønning.

{jumi [krr/cp.php][2]}

Illustratør: Theodor Kittelsen (1857-1914)

Kilde: Nye Barne-Eventyr av Asbjørnsen og Moe, 1927 (nb.no)

{jumi [krr/cp.php][0]}